Skip links

Çift ve Aile Danışmanlığı

Çift ve aile danışmanlığı, çiftler ve aileler arasındaki yakın ilişkinin veya krizlerin çalışıldığı bir danışmanlık dalıdır.

Evli, beraber yaşayan ya da birlikte olan çiftlere ilişkilerindeki ve ailelerindeki sorunlara çözüm bulabilme konusundaki çözümlemeleri içeren, zihinsel ve duygusal öğrenmenin esas olduğu bir danışmanlık sürecidir.

Çift danışmanlığında çiftlerin farkındalık seviyelerini arttırmak hedeflenir. Sorunların nedenlerini ve çözüm yollarını fark edebilmelerini sağlanır. Çift veya aile kendi sorunlarını kendileri fark etmekte ve bunlara çözüm üretmekte zorluk yaşadıkları için danışman bu süreçte çifte eşlik eder ve yardımcı olur.

Çift danışmanlığında kişilerin bireysel yapılarından ziyade eşler arası ilişkiye odaklanılır. Danışmanlık süreci boyunca çiftlerin iletişim ve empati yeteneklerinin iyileştirilmesi, evlilik uyumunun artması ve eğer varsa eşlerdeki uygunsuz davranışların giderilmesi için ilişki yeniden düzenlenir. Çift var olan problemleri kendi bakış açılarıyla ve kendi duygularıyla ortaya koyar. Uzman psikolog bu sırada çiftin kendi duygu ve düşüncelerinden bahsederken birbirlerinin sözlerini kesmeden dinlemelerini ister.

Çiftin birbirlerini suçlamaları yerine birbirlerini mutsuz veya rahatsız edici davranışlarına odaklanmalarına dikkat çeker. Birbirlerine hakaret ya da küçük düşürücü sözler söylemeleri yerine birbirlerinin bakış açıları ile sorunlara birbirlerini yargılamadan bakabilmeleri öğretilir. Bu süreç aile bireylerinin birbirlerini eleştirdikleri ve birbirlerinden yakındıkları bir süreç değildir; aksine amaç çiftin birbirinden beklentilerini net bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamaktır. Psikolog, çiftin geçmişini sistematik olarak değerlendirir ve sorunların altında yatan ana temel etkenleri araştırır. Bu temel bulunarak bu süreçte düzeltilir ve böylelikle evlilikte sorunlara kökten çözüm bulunur. Çift birbirlerini değiştirmek yerine kendilerine ve birbirlerinden beklentilerine odaklanır. Böylelikle danışman ve çift birlikte evlilikte ya da ilişkide mutsuzluğa yol açan durumları belirler, çiftin rollerini keşfederler ve yeni rol kalıpları oluştururlar. Evlilik ya da ilişkide denge ve düzen sağlanır.

Evlilikte ya da ilişkide aldatılma şüphelerinin olması, kişinin kendine veya eşine karşı güvensizlik duygularını hissetmesi, duygusal uzaklık, cinsel anlamda soğukluk, tartışmalarda artış, şiddet, sevgi-saygı ve güven problemlerinin oluşması, evliliğin sıkıcı mutsuz edici bir durum olarak görülmesi, çiftin birbirlerine ya da kendilerine özen göstermemesi, iletişim sorunlarının varlığı, ebeveyn ilişkisinin ayarlanamaması gibi durumlarda çiftin aile danışmanlığı alma zamanı gelmiştir.

Aile ve Çift Danışmanlığı

Sanılanın aksine çift ve aile danışmanlığına yalnızca çift veya aile arasındaki çatışmalar sonucu başvurulmaz; bu alan çok daha geniş bir yelpazeyi kapsar:

 • İletişim sorunları
 • Aile hayatındaki değişiklikler (göç etme, taşınma, emeklilik, iş değişikliği vs.)
 • Psikolojik ve fiziksel sorunlara bağlı problemler
 • Sadakatsizlik (Aldatma)
 • Duygusal ihmal
 • Duygusal/cinsel istismar
 • İş hayatı ve özel hayat arasındaki dengesizlikler
 • Aile bireylerinden birinin kaybı
 • Çocukluk dönemi travmaları
 • Yeniden evlenen çiftler
 • Yeni evlenme dönemi
 • Evlat edinen aileler
 • Aile içi şiddet
 • Aile içi cinsel/fiziksel/psikolojik taciz
 • Boşanma süreci
 • Çiftlerde uzlaşma problemi
 • Alkol veya madde kullanımına bağlı problemler
 • Ebeveynlik becerilerine bağlı problemleri
 • Ekonomik durumdan kaynaklı problemler
 • Kendine zarar verici davranışlar
 • Depresyon gibi duygusal bozukluklar
 • Çocuk ve ergenlerde davranış bozuklukları & okulla ilgili problemler